polyclassics

De NicholsonKring maakt deel uit van de federatie Polyclassics. Dit is een samenwerkingsverband van eigenarenverenigingen van klassieke polyester jachten.

De contactpersoon van de NicholsonKring is Jan Fredriks: janfredriks@yahoo.com

25 september 2014:

In de nieuwe ZILT, nr 102, van oktober 2014 is een artikel opgenomen van Michiel Scholtes over de Polyclassics. Met name de ZWALUW van onze mede Nicholsonclub leden Sam Kaptein en Ineke Tervoort komt prominent in beeld (inmiddels is de Zwaluw verkocht naar Frankrijk, red). Zij zijn grondleggers van de Behoudsvereniging van Klassieke Polyester Schepen en zijn daarin zeer actief. De regels die ze hanteren voor toelating zijn zeker niet dogmatisch. Ik denk dat onze schepen zo lid kunnen worden. http://kiosk.ziltmagazine.nl/flash/zilt102/