leden

De informatie op de ledenpagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden. Je moet inloggen om toegang tot de pagina’s te krijgen.
Je gebruikersnaam is je scheepsnaam, je wachtwoord is (tenzij je dat zelf al gewijzigd heeft) je postcode gevolgd door een # en je huisnummer, alles aaneengeschreven. De letters uit de postcode moeten hoofdletters zijn, voor- en achtervoegsels van het huisnummer kleine letters. Zorg ervoor dat wij je laatste en correcte gegevens hebben. Mocht je met uw scheepsnaam en postcode/huisnummercombinatie niet kunnen inloggen, neem dan contact op. Doe dat ook als je nog geen lid bent en dat wel wilt worden.