Regelgeving vuilwatertanks

Gepubliceerd op
Regelgeving vuilwatertanks

Zoals een aantal van jullie weten heb ik een, inmiddels formeel geregistreerd “varend Monument”, een ex- waterstaat vlet uit 1968 die volledig gerestaureerd is.

Daardoor ben ik aangesloten bij de Stichting “Behoudsvereniging Authentieke Stoom vaartuigen en Motor Sleepboten” ( BASM) Via hun kreeg ik het volgend bericht van de FVEN ( Federatie Varend Erfgoed Nederland) wat zeker ook voor ons als eigenaren van traditionele zeilboten van toepassing is.

Verzegeling vuilwatertank komt veel te snel, laat je protest horen

De FVEN roept booteigenaren op om te reageren op het Besluit Activiteiten Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot het verzegelen van de kranen van vuilwatertanks. De invoering, gepland voor 1 juli 2022, gaat volgens de FVEN te snel. Gepleit wordt voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar.

In de Tweede kamer is onlangs een motie aangenomen om de afvoerkraan van de vuilwaterkraan van pleziervaartuigen te verzegelen. De invoering ervan is gepland op 1 juli 2022. Dit is volgens de FVEN veel te snel.

Het lozen van toiletwater is al sinds 2019 verboden. Maar handhaving is al jaren een probleem. Daarom heeft D66 kamerlid Tjeerd de Groot een motie in de Tweede Kamer ingediend om de afvoerkraan te verzegelen. Deze motie is aangenomen en de invoering is gepland op 1 juli 2022.

Uitzonderingen voor Varend Erfgoed
Als in het Besluit lozen buiten inrichting wordt verwezen naar de Wet op de pleziervaartuigen kan geconcludeerd worden dat schepen, die niet onder die wet vallen dus ook niet onder het Besluit zullen vallen.
Dat geldt in ieder geval voor schepen < 2,5 meter en > 24 meter. Bij eerder onderzoek hiernaar zijn er tot nu toe geen andere regels gevonden voor deze categorieën pleziervaartuigen. De Wet pleziervaartuigen stelt in art 2 dat voor zover het ontwerp- en bouwvoorschriften betreft er uitzonderingen zijn. Het is een interpretatie van de wet dat deze bouwvoorschriften ook voor de aanwezigheid van een vuilwatertank en een afsluiter op de buitenboordleiding geldt. Als dat zo is zijn wedstrijdvaartuigen (inclusief traditionele wedstrijdvaartuigen), historische vaartuigen en replica’s die vóór 1950 zijn gebouwd en voor eigen gebruik gebouwde vaartuigen uitgezonderd.

Het is niet uit te sluiten dat een aantal behoudsorganisaties ook schepen vertegenwoordigen die ná 1950 zijn ontworpen en gebouwd. Bij het bepalen van de uitzondering geldt alleen de wettekst en zijn opname in het RVEN als Varend Monument of Varend erfgoed of enige andere door FVEN gehanteerde definitie niet van belang. Conclusie is dat voor een groot deel van de achterban regels met betrekking tot lozen van vuilwater en daaropvolgend de verplichting om de vuilwatertank te verzegelen juridisch niet aan de orde lijkt.
Hierbij lijkt de waarschuwing op zijn plaats dat niet bekend is of hierover jurisprudentie bestaat.

Op dit moment zijn er logistieke problemen voor de invoering op zo’n korte termijn. Zo zullen de vuilwatertanks leeggepompt moeten worden bij afvoerstations. Op dit moment zijn er daar veel te weinig van. Op havens die ze wel hebben staan de stations vaak op lastig bereikbare plekken en werken niet naar behoren. Het Ministerie stelt daarnaast voor om aan boord van pleziervaartuigen zuiveringsinstallaties te plaatsen, maar die zijn nog in ontwikkeling en niet te koop.

Overgangstermijn
Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties, waaronder het Watersportverbond, de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM), maakt zich niet alleen zorgen over de uitvoerbaarheid van het besluit. Het voorziet dat het de pleziervaart op hoge kosten jaagt. Zij pleiten daarom voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar om te zorgen dat er voldoende afvoerstations komen. Ook moeten er nog betaalbare zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn.

Laat je stem horen
Tot en met 3 september 2021 kan je reageren op de wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen van het ministerie van I en W. De FVEN roept booteigenaren dit massaal te doen. ”Hoe meer reacties/zienswijzen er worden ingediend hoe sterker we staan en hoe groter de kans dat er naar ons geluisterd wordt.”

Je kunt je eigen zienswijze indienen of onderstaande tekst gebruiken in je reactie:

Ik sluit mij aan bij het standpunt van de FVEN inzake de wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen. Het standpunt van het Watersportverbond luidt als volgt:

De FVEN is voor schoon water en staat dan ook achter het lozingsverbod. Het verbod verkleint de kans op ziekten voor zwemmers en watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater.

Maar de invoering van de verzegeling gaat te snel. Er zijn op dit moment niet voldoende vuilwater uitpompstations en van de stations die er wel zijn, staan er veel op een onhandige plek achter in de haven of ze werken niet naar behoren. Als er tientallen watersporters aan het eind van een mooi weekend terugkomen in de haven, duurt het uren voordat iedereen zijn tank heeft kunnen legen. Een zuiveringsinstallatie is nog niet op de markt.

We vragen dan ook om een overgangstermijn van minimaal vijf jaar om de infrastructuur van vuilwater uitpompstations op orde te krijgen (voldoende en goed werkende stations in havens, maar ook langs de openbare vaarweg). Daarnaast moeten er betaalbare, kleine zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn. Alleen met een juiste voorbereiding en kwantitatief en kwalitatief voldoende infrastructuur van uitpompstations, zal er acceptatie van de regels komen.

Share

3 reacties

  1. gebaseerd op bovenstaande tekst ga ik een zienswijze indienen.
    Is het een idee om dit namens de Nic.kring ook te doen b.v. met een (gedeeltelijk) aangepaste tekst.?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.